Нескафе Акция Скажи ес Своей Мрии •

Срок проведения акции

Кто-нибудь уже получал призы от Nescafe — обсуждение на форуме Ека-мама
Поповнення мобільного рахунку Учасника , який набув право на отримання Гарантованого Заохочення Акції, відбувається не пізніше 20 робочих днів з моменту інформування Учасника Акції який набув право на отримання Гарантованого Заохочення Акції про набуття права на отримання такого Заохочення Акції, яке здійснюється на сайті, вказаному у п. У випадку, якщо Учасник Акції за допомогою одного номеру мобільного телефону ip-адреси більше 1 одного разу стане Переможцем Щотижневого розіграшу, або після надсилання документів буде виявлено, що Учасник Акції більше 1 одного разу став Переможцем Щотижневого розіграшу за допомогою одних й тих самих документів, вказаних в п.

Призы Акции «Nescafe 3в1 в Магните»

цих Правил, з унікальним номером мобільного телефону , вказаним Учасником Акції при реєстрації на офіційному сайті, у випадку, якщо реєстрація Коду здійснювалась Учасником на офіційному сайті, вказаному у п. для участі в четвертих 4-х Щотижневих розіграшах, що відбудуться 16 травня 2017 року, Учаснику Акції необхідно зареєструвати мінімум 1 один акційний Код на протязі 04-го Акційного тижня, в період з 00 00 00 08 травня 2017 року по 23 59 59 14 травня 2017 року.

Наш кофе выращивается с заботой и ответственностью

Учасники Акції, що здобули право на отримання Заохочення чи Подарунку Акції, не можуть передавати своє право отримати Заохочення чи Подарунок Акції третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам. для участі в перших 4-х Щотижневих розіграшах, що відбудуться 25 квітня 2017 року, Учаснику Акції необхідно зареєструвати мінімум 1 один акційний Код на протязі 1-го Акційного тижня, в період з 00 00 00 17 квітня 2017 року по 23 59 59 23 квітня 2017 року.

Нескафе Акция Скажи ес Своей Мрии

Акції під умовною назвою

Нова редакція Офіційних правил, яка діє з 24.04.2017 року

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Організатором рекламної акції «Hello Успіх 2!» (далі — «Акція» або «рекламна Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна», що знаходиться за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72 в літері «А’»; код ЄДРПОУ: 32531437 (далі — «Організатор»).

1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Акцентіка», що знаходиться за адресою: 01010, Україна, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 3, офіс 174, (надалі – «Виконавець»).

1.3. Технічним партнером Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліднайн», Україна, 03118, м. Київ, вул. Краматорська, 40-а (надалі – «Технічний партнер»).

1.4. Акція проводиться на всій території України, крім Автономної республіки Крим та зони проведення АТО (надалі – «Територія проведення Акції»).

1.5. Акція проводиться у період з «00» годин «00» хвилин «17» квітня 2017 року до «23» годин «59» хвилин 17 липня 2017 року включно, (надалі – «строк проведення Акції» або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»). Останній день реєстрації унікальних акційних кодів – «17» липня 2017 року.

1.6. Продукція, що бере участь у рекламній Акції (далi — «Акційна продукція» або «Продукція»):

— напої кавові розчинні — мікси в стіках Nescafe® 3in1 (Nescаfe® 3in1 Original Mix, Nescafe® 3in1 Turbo Mix, Nescafe® 3in1 Brown Sugar Mix, Nescafe® 3in1 Ultra Сreamy Mix, Nescafe® 3in1 Xtra Strong Mix, Nescаfe® 3in1 Сoconut Mix) у стіках вагою 16г., які містять акційне позначення «Акція» на зовнішній стороні упаковки, а також унікальний акційний Код (надалі – «Код») на внутрішній стороні (всередині) упаковки (стіка).

1 (один) стік напою кавового розчинного Nescafe® 3in1 (Nescаfe® 3in1 Original Mix, Nescafe® 3in1 Turbo Mix, Nescafe® 3in1 Brown Sugar Mix, Nescafe® 3in1 Ultra Сreamy Mix, Nescafe® 3in1 СhocoHazelnut Mix Nescafe® 3in1 Xtra Strong Mix, Nescаfe® 3in1 Сoconut Mix) вагою 16г. з позначкою «Акція» містить 1 (один) унікальний акційний Код.

1.7. З Правилами Акції можна ознайомитись в мережі інтернет за адресою: www.hellosuccess.nescafe.ua

1.8. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ.

2.1. Учасниками Акції можуть стати дієздатні громадяни України, яким на момент початку Акції («17» квітня 2017 року) виповнилося 16 років, які постійно проживають на території України, протягом Строку проведення Акції придбали Акційну продукцію, коректно виконають дії, передбачені розділом 3 цих Правил, та які в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, викладені в даних Правилах (надалі – «Учасники Акції», або «Учасники»). При цьому кожен Учасник Акції може брати участь в Акції необмежену кількість разів.

Неповнолітні особи віком від 16 до 18 років мають право брати участь в Акції тільки за згоди своїх законних повнолітніх представників, відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь, незалежно від виконання ними умов даних Правил:

— працівники Організатора/Виконавця/Технічного партнера Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, мати/батько, дід/баба);

— особи, що не є громадянами України та особи, що не проживають на території України на постійній основі;

— особи віком до 16 років.

2.3. Участь у рекламній Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Організатор Акції не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

2.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

дотримуватися правил користування Сайтом www.hellosuccess.nescafe.ua ;

вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;

свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

2.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

2.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника Акції, можуть оброблятися Організатором Акції з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/Акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних в межах чинного законодавства України з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба визначена цими Правилами.

2.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

2.8. З моменту прийняття умов даних Правил, шляхом проставляння Учасником Акції електронної відмітки на сайті Акції, вчинення інших дій, що свідчать про участь в Акції, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.

2.9. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Акції.

2.10. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому Заохочення/Подарунку Акції.

2.11. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані вище гарантії та будь-які умови даних Правил.

2.12. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ.

3.2. Гаряча лінія – це служба, за допомогою якої будь-який Учасник Акції (або інша особа, яку цікавить Акція) може дізнатись інформацію щодо умов Акції, кількості власних зареєстрованих Кодів, кількості розіграних або доступних для розіграшу Заохочень/Подарунків Акції, причин відмови у видачі виграшу, результатів розіграшу тощо.

Гаряча лінія працює протягом всього періоду проведення Акції, за наступним розкладом: пн-пт з 08:30 до 21:00, сб-нд з 09:00 до 18:00.

3.3. Телефон гарячої лінії: 0- 800-50-09-50 (надалі – «гаряча лінія»).

Дзвінки з усіх телефонів на території України – безкоштовні.

3.4. Учасники Акції можуть придбати необмежену кількість упаковок Акційної продукції.

3.5. Для участі в Акції необхідно протягом періоду проведення Акції придбати щонайменше 1 (одну) або більше одиниць Акційної продукції (п. 1.6. цих Правил) із позначкою «Акція», знайти на внутрішній стороні (всередині) упаковки унікальний акційний Код, зареєструвати щонайменше 1 (один) або більше Акційних Кодів на офіційному сайті Акції (п. 3.1. цих Правил).

3.6. Для реєстрації Коду на офіційному сайті Акції (п. 3.1. цих Правил) Учаснику Акції необхідно:

3.6.1. Зайти на Сайт Акції, шляхом вводу в поле програми – браузера адреси www.hellosuccess.nescafe.ua. мережі Інтернет;

3.6.2. Перейти на сторінку реєстрації Акційних Кодів шляхом вибору вікна «Зареєструвати код» на сайті Акції;

3.6.3. Заповнити інформацію в наступних полях:

Обов’язкові до заповнення, та позначені «*»

Поле : Номер телефону

3.6.4. Ввести «код з картинки» — символи із зображення, що знаходиться нижче полів для вводу даних, для підтвердження факту реєстрації людиною, а не автоматизованими засобами вводу даних. Натиснути на кнопку «Зареєструвати», після чого:

А. у разі успішної реєстрації на екран буде виведено текст: «Вітаємо, Ваш код успішно зареєстровано!»

Б. у разі некоректного заповнення полів на екран буде виведено текст: «Код не зареєстровано, перевірте правильність введених даних»

3.7. Факт успішної реєстрації Учасником одного і більше Кодів підтверджує його згоду з умовами цих Правил.

3.8. При реєстрації унікальних акційних Кодів через офіційний сайт Акції, в якості ідентифікатора Учасника Акції виступає мобільний номер телефону, введений ним при реєстрації на сайті, та ip-адреса, за якою закріплено пристрій Учасника, з якого було проведено реєстрацію на сайті (мобільний телефон, комп’ютер, ноутбук, планшет, тощо).

3.9. У випадку, якщо Учасник Акції реєструє Коди на сайті, вказуючи різні мобільні номери, загальна кількість надісланих Кодів обліковується за ip-адресою Учасника.

А Вы пользуетесь пластиковыми или виртуальными картами?
ПластиковымиВиртуальными

3.10. У випадку, якщо Учасником Акції протягом однієї доби було надіслано десять некоректних кодів з одного мобільного номеру/ip-адреси, то подальша реєстрація кодів з використанням такого мобільного номеру/ip-адреси стає неможливою (номер, або ip-адреса Учасника блокується). Розблокування номеру/ip-адреси відбувається на підставі відповідного прохання (звернення) Учасника, яке він може направити, зателефонувавши за телефоном гарячої лінії.

3.11. Протягом однієї доби Учасник Акції за допомогою одного мобільного номеру/ip-адреси може зареєструвати не більше 20 (двадцяти) Кодів. У разі, якщо протягом однієї доби за допомогою одного мобільного номеру/ip-адреси буде зареєстровано більше 20 (двадцяти) коректних Кодів, то наступні коректні Коди після двадцятого (двадцять перший, двадцять другий і т.д.) не реєструються. Для реєстрації таких Кодів, Учасник має зареєструвати їх наступної доби періоду проведення Акції на офіційному сайті Акції, або ж зареєструвати такі Коди за допомогою іншого мобільного номеру, або з іншої ip-адреси.

3.12. У випадку, якщо Учасником за весь період проведення Акції було надіслано 30 (тридцять) некоректних кодів з одного мобільного номеру/ip-адреси, то подальша реєстрація Кодів з використанням такого мобільного номеру/ip-адреси стає неможливою (номер/ip-адреса Учасника блокується). Розблокування номеру/ip-адреси відбувається на підставі відповідного прохання (звернення) Учасника, яке він може направити, зателефонувавши за телефоном гарячої лінії.

Учасник може розблокувати свій мобільний номер/ip-адресу лише один раз. У випадку, якщо Учасник двічі допустив порушення, передбачені цим пунктом, то повторне розблокування його номеру/ip-адреси не допускається.

3.13. У випадку, якщо Організатор/Виконавець/Технічний партнер запідозрять Учасника в шахрайських діях, Організатор/Виконавець/Технічний партнер можуть заблокувати номер мобільного телефону/ip-адресу в односторонньому порядку. Розблокування номеру/ip-адреси відбувається на підставі відповідного прохання(звернення) Учасника, яке він може направити, зателефонувавши за телефоном гарячої лінії.

Учасник може розблокувати свій мобільний номер/ ip-адресу лише один раз. У випадку, якщо Учасник двічі був запідозрений в порушеннях, передбачених цим пунктом, то повторне розблокування його номеру/ip-адреси не допускається.

3.14. Організатор/Виконавець/Технічний партнер не несуть відповідальності за технічні неполадки, пов’язані з реєстрацією Учасників та Кодів на сайті.

3.15. Незнання Офіційних правил Акції не звільняє Учасників від відповідальності за їх невиконання.

3.16. Організатор/Виконавець/Технічний партнер Акції залишає за собою право блокувати номер мобільного телефону/ip-адресу в односторонньому порядку, без надання додаткових пояснень Учасникам Акції.

4. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ.

4.1. Фонд Заохочень Акції складається з:

4.1.1. Гарантованих ЗАОХОЧЕНЬ Акції (далі – «Заохочення» або «Гарантовані Заохочення»):

Поповнення мобільного рахунку Переможця на суму 1 (одна) гривня.

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ Гарантованих ЗАОХОЧЕНЬ Акції: 2 116 000 (два мільйони сто шістнадцять тисяч) Заохочень.

Увага! Фонд Гарантованих ЗАОХОЧЕНЬ Акції обмежений в рамках одного акційного дня, та складає 23 000 Гарантованих Заохочень протягом одного Акційного дня, що складає 161 000 Гарантованих Заохочень протягом одного Акційного тижня і доступний для перегляду в режимі онлайн на Сайті Акції.

4.1.2. Щотижневих Подарунків Акції (далі – «Подарунки» або «Щотижневі Подарунки»):

Смартфон Apple iPhone 7 32GB, у кількості 13 (тринадцять) шт.

Планшет Apple iPad mini 2, у кількості 13 (тринадцять) шт.

Гіроскутер Rover Mini N1, у кількості 13 (тринадцять) шт.

Ігрова консоль Sony PlayStation 4 Slim 500GB , у кількості 13 (тринадцять) шт.

* детальна характеристика Щотижневих Подарунків Акції, (зокрема, об’єм пам’яті колір тощо) буде визначена Організатором Акції на його власний розсуд.

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ Щотижневих Подарунків Акції: 52 (п’ятдесят дві) шт.;

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗАОХОЧЕНЬ та ПОДАРУНКІВ Акції: 2 116 052,00 (два мільйони сто шістнадцять тисяч п’ятдесят дві) шт.

4.2. Право на отримання усіх Заохочень та Подарунків Акції набувають Учасники, згідно із умовами розділу 5 цих Правил.

4.3. Оподаткування Заохочень та Подарунків в Акції здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4.4. Заміна ЗАОХОЧЕНЬ ТА ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ на інше благо не допускається.

4.5. Фонд Заохочень рекламної Акції є обмеженим та становить зазначену вище кількість Заохочень та Подарунків Акції. Відповідальність Організатора рекламної Акції не виходить за межі вартості та кількості Заохочень та Подарунків, передбачених п. 4.1. цих Правил.

4.6. Організатор рекламної Акції залишає за собою право збільшити загальний Фонд Заохочень/Подарунків рекламної Акції або включити до рекламної Акції додаткові Заохочення/Подарунки, не передбачені цими Правилами. У разі, якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомить про них у порядку, передбаченому п.6.3. цих Правил.

4.7. Зовнішній вигляд Подарунків Акції (колір, розмір, технічні характеристики, тощо) може відрізнятися від зображення, вказаного у рекламних матеріалах Акції, та від зовнішніх характеристик, зазначених в пункті 4.1. цих Правилах.

4.8. Відповідальність за якість товарів/послуг, що надаються в якості Заохочень та Подарунків рекламної Акції, несе їх виробник або компанія, що надає такі послуги (провайдер мобільного зв’язку).

5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ ТА ПОДАРУНКІВ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ.

5.1 ГАРАНТОВАНІ ЗАОХОЧЕННЯ.

5.1.1. Право на отримання Гарантованого Заохочення Акції гарантовано отримують 161 000 перших* Учасників Акції, що першими зареєструють на Сайті щонайменше 1 (один) коректний Код (далі – Переможний код), кожного поточного Акційного Тижня, або 23 000 перперших** Учасників Акції, що першими зареєструють на Сайті щонайменше 1 (один) коректний Код (далі – Переможний код), кожного поточного Акційного Дня, протягом всього строку проведення Акції в часовий період з 10:00:00 по 21:59:59 включно кожного Акційного дня.

5.1.2. Коди, зареєстровані Учасниками з 22:00:00 до 09:59:59 протягом будь-якої доби строку проведення Акції, не дають такому Учаснику право на отримання Гарантованого заохочення, проте приймають участь у Щотижневих розіграшах, за умови дотримання умов п. 5.2. цих Правил.

*під 161 000 першими Учасниками розуміється розіграш 161 000 Гарантованих Заохочень Акції на один Акційний тиждень,. Кількість Гарантованих Заохочень Акції на 1 Акційний Тиждень, та їх залишок відображені на сайті, вказаному в п. 3.1. цих Правил, в якості лічильника, який кожного Акційного дня показує залишок Гарантованих Заохочень Акції, які ще не були виплачені. Для коректної перевірки залишку Гарантованих Заохочень Акції Учаснику необхідно перезавантажити сторінку сайту, вказаного в п. 3.1 цих Правил, кожні 2(хвилини). Якщо сторінка сайту не перезавантажувалась протягом 2 (двох) хвилин, данні по залишку Гарантованих Заохочень Акції, вказаних на лічильнику Сайту, вважаються невірними.

**під 23 000 перших Учасників розуміється розіграш 23 000 Гарантованих Заохочень Акції на один Акційний день.

5.1.3. Учасник Акції за допомогою одного номеру мобільного телефону, або однієї ip-адреси може набути право на отримання Гарантованого Заохочення Акції лише 20 (двадцяти) разів та отримати лише 20 (двадцять) поповнень одного номеру мобільного телефону за один Акційний тиждень, та не більше 260 (двісті шістдесят) Гарантованих Заохочень Акції за весь період Акції.

У випадку, якщо Учасник за допомогою одного номеру мобільного телефону, або однієї ip-адреси більше 20 (двадцяти) разів буде визначений таким, що набув право на отримання Гарантованого Заохочення Акції, протягом одного Акційного тижня, то він не набуває права на отримання такого Заохочення. В такому випадку право на отримання Гарантованого Заохочення набуває Учасник, що був 23 001 (двадцять три тисячі першим) учасником з коректною реєстрацією, в поточному Акційному дні, в якому був зареєстрований код Учасника, який за допомогою одного номеру мобільного телефону, або однієї ip-адреси більше 20 (двадцяти) разів був визначений таким, що набув право на отримання Гарантованого Заохочення Акції протягом одного Акційного тижня, а у повторних випадках за один Акційний день – 23 002 (двадцять три тисячі другим), 23 003 (двадцять три тисячі третім) учасником з коректною реєстрацією.

Кожен Код, що був визначений Переможним кодом в Гарантованих Заохоченнях також приймає участь в Щотижневому розіграші Щотижневих Подарунків, що відповідає Акційному тижню реєстрації такого Коду і проведення такого розіграшу та за умови виконання всіх правил для участі в даному розіграші.

5.1.4. Вперше визначення Учасника, що набувають право на отримання Гарантованого Заохочення Акції відбудеться 17 квітня 2017 року з 10:00:00.

Визначення осіб, що набувають право на отримання Гарантованих Заохочень Акції відбувається в період з 10:00:00 по 21:59:59 включно кожної поточної доби в період проведення Акції.

Останнє визначення Учасника, що набуває право на отримання Гарантованого Заохочення Акції відбудеться 17 липня 2017 року о 21: 59: 59.

5.1.5. В разі, якщо Учасник Акції набув право на отримання Гарантованого Заохочення Акції, поповнення мобільного рахунку відбувається за тим мобільним номером, який був вказаний Учасником при реєстрації на сайті, вказаному в п. 3.1. цих Правил.

5.1.6. Поповнення мобільного рахунку Учасника*, який набув право на отримання Гарантованого Заохочення Акції, відбувається не пізніше 20 робочих днів з моменту інформування Учасника Акції який набув право на отримання Гарантованого Заохочення Акції про набуття права на отримання такого Заохочення Акції, яке здійснюється на сайті, вказаному у п.3.1. цих Правил, одразу після реєстрації Переможного Коду.

Учасники Акції, які набули право на отримання Гарантованих Заохочень Акції, повідомляються про перемогу на сайті, вказаному у п.3.1. цих Правил, одразу після реєстрації Переможного Коду.

* Зверніть увагу, що поповнення може бути не зараховано на корпоративні /контрактні номери телефонів в зв’язку з правилами Операторів мобільного зв’язку користування корпоративними/контрактними номерами телефонів.

5.1.7. У випадку якщо, жоден Учасник не зареєстрував коректний код в період з 10:00:00 по 21:59:59 включно кожної поточної доби в період проведення Акції, і жоден Учасник не набув право на отримання Гарантованого Заохочення Акції (поповнення мобільного рахунку на суму 1 (одна) гривня), такі Гарантовані Заохочення переносяться на наступній Акційний тиждень, до того моменту, поки Заохочення є в наявності, або до закінчення періоду визначення Переможців цих Заохочень — 17 липня 2017 року о 21: 59: 59.

5.1.8. Коди, що були зареєстровані першими в період з 10:00:00 по 21:59:59 включно кожної поточної доби в період проведення Акції також приймають участь в Щотижневому Розіграші Щотижневих Заохочень Акції.

5.2. ЩОТИЖНЕВІ ПОДАРУНКИ.

5.2.1. Для участі у Щотижневому розіграші Щотижневих Подарунків Акції кожний Учасник Акції повинен зареєструвати за допомогою одного номеру мобільного телефону щонайменше 1 (один) акційний Код і більше. Кожний 1 (один) належним чином зареєстрований Учасником Код на момент проведення відповідного Щотижневого розіграшу надають Учаснику Акції один шанс на перемогу у Щотижневому розіграші. Тобто номер мобільного телефону Учасника Акції буде внесено до бази даних Щотижневого розіграшу Акції стільки разів, скільки разів Учасником Акції протягом періоду з 0:00:00 першого дня по 23:59:59 останнього дня поточного Акційного тижня в період проведення Акції буде зареєстровано 1 (один) коректний акційний Код, якщо це не суперечить п. 3.10, 3.11., 3.12. та 3.13. цих Правил.

5.2.2. Щотижневі розіграші, в межах яких розігруються 52 (п’ятдесят два) Щотижневих Подарунків Акції (що вказані у п.п. 4.1.2). проводяться серед Учасників Акції, які зареєстрували мінімум 1 (один) Акційний Код протягом одного Акційного тижня в період проведення Акції, який передує даті розіграшу.

Кожного Акційного тижня проводиться 4 (чотири) Щотижневі розіграші, в межах яких розігрується чотири Подарунки, а саме:

Перший Щотижневій розіграш — Смартфон Apple iPhone 7 32GB, у кількості 1 (одна) шт.

Другий Щотижневий розіграш — Планшет Apple iPad mini 2, у кількості 1 (одна) шт.

Третій Щотижневій розіграш — Гіроскутер Rover Mini N1, у кількості 11 (одна) шт.

Четвертий Щотижневий розіграш — Ігрова консоль Sony PlayStation 4 Slim 500GB , у кількості 1 (одна) шт.

Дати та час проведення Щотижневих розіграшів:

25 квітня 2017 року о 17:00 годині – Перший Щотижневій розіграш;

25 квітня 2017 року о 17:15 годині – Другий Щотижневій розіграш;

25 квітня 2017 року о 17:30 годині – Третій Щотижневій розіграш;

25 квітня 2017 року о 17:45 годині – Четвертий Щотижневій розіграш;

3 травня 2017 року о 17:00 годині – Перший Щотижневій розіграш;

3 травня 2017 року о 17:15 годині – Другий Щотижневій розіграш;

3 травня 2017 року о 17:30 годині – Третій Щотижневій розіграш;

3 травня 2017 року о 17:45 годині – Четвертий Щотижневій розіграш;

10 травня 2017 року о 17:00 годині – Перший Щотижневій розіграш;

10 травня 2017 року о 17:15 годині – Другий Щотижневій розіграш;

10 травня 2017 року о 17:30 годині – Третій Щотижневій розіграш;

10 травня 2017 року о 17:45 годині – Четвертий Щотижневій розіграш;

16 травня 2017 року о 17:00 годині – Перший Щотижневій розіграш;

16 травня 2017 року о 17:15 годині – Другий Щотижневій розіграш;

16 травня 2017 року о 17:30 годині – Третій Щотижневій розіграш;

16 травня 2017 року о 17:45 годині – Четвертий Щотижневій розіграш;

23 травня 2017 року о 17:00 годині – Перший Щотижневій розіграш;

23 травня 2017 року о 17:15 годині – Другий Щотижневій розіграш;

23 травня 2017 року о 17:30 годині – Третій Щотижневій розіграш;

23 травня 2017 року о 17:45 годині – Четвертий Щотижневій розіграш;

30 травня 2017 року о 17:00 годині – Перший Щотижневій розіграш;

30 травня 2017 року о 17:15 годині – Другий Щотижневій розіграш;

30 травня 2017 року о 17:30 годині – Третій Щотижневій розіграш;

30 травня 2017 року о 17:45 годині – Четвертий Щотижневій розіграш;

6 червня 2017 року о 17:00 годині – Перший Щотижневій розіграш;

6 червня 2017 року о 17:15 годині – Другий Щотижневій розіграш;

6 червня 2017 року о 17:30 годині – Третій Щотижневій розіграш;

6 червня 2017 року о 17:45 годині – Четвертий Щотижневій розіграш;

13 червня 2017 року о 17:00 годині – Перший Щотижневій розіграш;

13 червня 2017 року о 17:15 годині – Другий Щотижневій розіграш;

13 червня 2017 року о 17:30 годині – Третій Щотижневій розіграш;

13 червня 2017 року о 17:45 годині – Четвертий Щотижневій розіграш;

20 червня 2017 року о 17:00 годині – Перший Щотижневій розіграш;

20 червня 2017 року о 17:15 годині – Другий Щотижневій розіграш;

20 червня 2017 року о 17:30 годині – Третій Щотижневій розіграш;

20 червня 2017 року о 17:45 годині – Четвертий Щотижневій розіграш;

4 липня 2017 року о 17:00 годині – Перший Щотижневій розіграш;

4 липня 2017 року о 17:15 годині – Другий Щотижневій розіграш;

4 липня 2017 року о 17:30 годині – Третій Щотижневій розіграш;

4 липня 2017 року о 17:45 годині – Четвертий Щотижневій розіграш;

4 липня 2017 року о 17:00 годині – Перший Щотижневій розіграш;

4 липня 2017 року о 17:15 годині – Другий Щотижневій розіграш;

4 липня 2017 року о 17:30 годині – Третій Щотижневій розіграш;

4 липня 2017 року о 17:45 годині – Четвертий Щотижневій розіграш;

11 липня 2017 року о 17:00 годині – Перший Щотижневій розіграш;

11 липня 2017 року о 17:15 годині – Другий Щотижневій розіграш;

11 липня 2017 року о 17:30 годині – Третій Щотижневій розіграш;

11 липня 2017 року о 17:45 годині – Четвертий Щотижневій розіграш;

18 липня 2017 року о 17:00 годині – Перший Щотижневій розіграш;

18 липня 2017 року о 17:15 годині – Другий Щотижневій розіграш;

18 липня 2017 року о 17:30 годині – Третій Щотижневій розіграш;

18 липня 2017 року о 17:45 годині – Четвертий Щотижневій розіграш.

5.2.3. У останніх чотирьох Щотижневих розіграшах, які відбудуться 18 липня 2017 року, приймають участь Учасники, які зареєстрували мінімум 1 (один) Акційний Код в період з 00:00:00 годин 10 липня 2017 року до 23:59:59 годин 17 липня 2017 року.

5.2.4. Результати кожного Щотижневого розіграшу фіксуються у Протоколі визначення переможців Акції, який складається в присутності нотаріуса та підписується трьома членами незалежної комісії – представником Організатора Акції, представником Виконавця та представником Технічного партнера Акції, а також завіряється нотаріально.

Результати, зафіксовані у Протоколі є остаточними і не підлягають оскарженню чи перегляду.

5.2.5. Після визначення Учасника Акції, який здобув право на отримання Щотижневого Подарунку Акції, у той же день з цим Учасником Акції зв’яжеться представник Виконавця Акції за номером мобільного телефону, за допомогою якого було зареєстровано Акційний Код. Такому Учаснику необхідно буде в телефонному режимі надати наступну достовірну інформацію про себе, а саме:

2) повну фактичну адресу проживання.

Крім того Учасник Акції, який здобув право на отримання Щотижневого Подарунку, протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання повідомлення про отримання права на такий Подарунок, повинен направити Виконавцю Акції по факсу або на адресу електронної пошти: office@accentica.com.ua копії (скан-копії) наступних документів:

— копію (скан-копію) першої, другої, десятої та одинадцятої (реєстрація) сторінок дійсного паспорту громадянина України, який засвідчує особу Учасника Акції.

— копію (скан-копію) облікової картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера) (окрім випадку, коли Учасник через свої релігійні переконання відмовився від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті).

Після надсилання Учасником Акції копій (скан-копій) документів, Виконавець/Організатор повідомляють такому Учаснику Акції електронну адресу, за якою він може дізнатись про: володіння його персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, його права згідно із Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

У випадку ненадання Учасником Акції, який здобув право на отримання Щотижневого Подарунку Акції документів, зазначених в цьому пункті, буде вважатись, що Учасник Акції, який здобув право на отримання Щотижневого Подарунку Акції добровільно відмовився від отримання Подарунку.

5.2.6. Вручення Щотижневих Подарунків здійснюється шляхом кур’єрської доставки персонально Учаснику Акції, який здобув право на отримання Щотижневого Подарунку Акції протягом 45 (сорок п’яти) календарних днів після отримання Виконавцем/Організатором копій (скан-копій) документів, зазначених у п.5.2.5. цих Правил.

5.2.7. За наслідками проведення кожного Щотижневого розіграшу визначається 3 (три) Учасника Акції, перший з яких – Переможець Щотижневого розіграшу, а два інші визначаються на випадок настання обставин, передбачених п. 5.2.5. та 5.2.8. цих Правил.

5.2.8. Учасник Акції за допомогою одного номеру мобільного телефону/ ip-адреси та за допомогою одних унікальних документів, вказаних в п. 5.2.5. цих Правил (Серія, номер паспорту, Ідентифікаційного номера облікової картки платника податків) може набути право на отримання Щотижневого Подарунку Акції лише 1(один) раз та отримати лише 1 (один) Щотижневий Подарунок за весь період проведення Акції, незалежно від типу Подарунку.

У випадку, якщо Учасник Акції за допомогою одного номеру мобільного телефону/ ip-адреси більше 1 (одного) разу стане Переможцем Щотижневого розіграшу, або після надсилання документів буде виявлено, що Учасник Акції більше 1 (одного) разу став Переможцем Щотижневого розіграшу за допомогою одних й тих самих документів, вказаних в п. 5.2.5. цих Правил (Серії, номеру паспорту, Ідентифікаційного номера облікової картки платника податків), то він не набуває права на отримання ще одного Щотижневого Подарунку. В такому випадку право на отримання Щотижневого Подарунку набуває Учасник Акції, що був другим в переліку Учасників, сформованому за допомогою випадкової комп’ютерної вибірки за результатами відповідного Щоденного розіграшу.

5.2.9. Визначення Переможців Щотижневого розіграшу проводиться за допомогою комп’ютерної програми шляхом випадкової вибірки із бази даних відповідного розіграшу, до якої внесено дані (номер телефону) Учасника Акції та кількість коректно зареєстрованих ним Кодів за відповідний період.

5.2.10. Всі зареєстровані Учасником Акції Коди, які вже взяли участь у чотирьох Щотижневих розіграшах одного поточного Акційного тижня, не враховуються в наступних аналогічних розіграшах наступного Акційного тижня при визначенні осіб, що набувають права на отримання одного з Щотижневих Подарунків Акції відповідно. Тобто Учаснику Акції для участі в розіграшах наступного Акційного тижня, визначенні осіб, що набувають права на отримання одного з Щотижневих Подарунків Акції необхідно ще раз зареєструвати щонайменше 1 (один) Код протягом відповідного акційного тижня, що передує даті чотирьох Щотижневих розіграшів, а саме:

для участі в перших 4-х Щотижневих розіграшах, що відбудуться 25 квітня 2017 року, Учаснику Акції необхідно зареєструвати мінімум 1 (один) акційний Код на протязі 1-го Акційного тижня, в період з 00:00:00 17 квітня 2017 року по 23:59:59 23 квітня 2017 року.

для участі в других 4-х Щотижневих розіграшах, що відбудуться 03 травня 2017 року, Учаснику Акції необхідно зареєструвати мінімум 1 (один) акційний Код на протязі 2-го Акційного тижня, в період з 00:00:00 24 квітня 2017 року по 23:59:59 30 квітня 2017 року.

для участі в третіх 4-х Щотижневих розіграшах, що відбудуться 10 травня 2017 року, Учаснику Акції необхідно зареєструвати мінімум 1 (один) акційний Код на протязі 3-го Акційного тижня, в період з 00:00:00 01 травня 2017 року по 23:59:59 07 травня 2017 року.

для участі в четвертих 4-х Щотижневих розіграшах, що відбудуться 16 травня 2017 року, Учаснику Акції необхідно зареєструвати мінімум 1 (один) акційний Код на протязі 04-го Акційного тижня, в період з 00:00:00 08 травня 2017 року по 23:59:59 14 травня 2017 року.

для участі в п’ятих 4-х Щотижневих розіграшах, що відбудуться 23 травня 2017 року, Учаснику Акції необхідно зареєструвати мінімум 1 (один) акційний Код на протязі 05-го Акційного тижня, в період з 00:00:00 15 травня 2017 року по 23:59:59 21 травня 2017 року.

для участі в шостих 4-х Щотижневих розіграшах, що відбудуться 30 травня 2017 року, Учаснику Акції необхідно зареєструвати мінімум 1 (один) акційний Код на протязі 06-го Акційного тижня, в період з 00:00:00 22 травня 2017 року по 23:59:59 28 травня 2017 року.

для участі в сьомих 4-х Щотижневих розіграшах, що відбудуться 06 червня 2017 року, Учаснику Акції необхідно зареєструвати мінімум 1 (один) акційний Код на протязі 07-го Акційного тижня, в період з 00:00:00 29 травня 2017 року по 23:59:59 04 червня 2017 року.

для участі в восьмих 4-х Щотижневих розіграшах, що відбудуться 13 червня 2017 року, Учаснику Акції необхідно зареєструвати мінімум 1 (один) акційний Код на протязі 08-го Акційного тижня, в період з 00:00:00 05 червня 2017 року по 23:59:59 11 червня 2017 року.

для участі в дев’ятих 4-х Щотижневих розіграшах, що відбудуться 20 червня 2017 року, Учаснику Акції необхідно зареєструвати мінімум 1 (один) акційний Код на протязі 09-го Акційного тижня, в період з 00:00:00 12 червня 2017 року по 23:59:59 18 червня 2017 року.

для участі в десятих 4-х Щотижневих розіграшах, що відбудуться 4 липня 2017 року, Учаснику Акції необхідно зареєструвати мінімум 1 (один) акційний Код на протязі 10-го Акційного тижня, в період з 00:00:00 19 червня 2017 року по 23:59:59 25 червня 2017 року.

для участі в одинадцятих 4-х Щотижневих розіграшах, що відбудуться 04 липня 2017 року, Учаснику Акції необхідно зареєструвати мінімум 1 (один) акційний Код на протязі 11-го Акційного тижня, в період з 00:00:00 26 червня 2017 року по 23:59:59 02 липня 2017 року.

для участі в дванадцятих 4-х Щотижневих розіграшах, що відбудуться 11 липня 2017 року, Учаснику Акції необхідно зареєструвати мінімум 1 (один) акційний Код на протязі 12-го Акційного тижня, в період з 00:00:00 03 липня 2017 року по 23:59:59 09 липня 2017 року.

для участі в тринадцятих 4-х Щотижневих розіграшах, що відбудуться 18 липня 2017 року, Учаснику Акції необхідно зареєструвати мінімум 1 (один) акційний Код на протязі 13-го Акційного тижня, в період з 00:00:00 10 липня 2017 року по 23:59:59 17 липня 2017 року.

5.2.11. У випадку, якщо жоден Учасник Акції не зареєстрував необхідну кількість коректних Кодів в поточний тиждень, жоден Учасник Акції не набув право на отримання одного з Щотижневих Подарунків Акції, то такий Подарунок вважається незатребуваним і не приймає участі у подальшому розіграші.

5.2.12 Учасники Акції, які набули право на отримання одного із Щотижневих Подарунків Акції, передбачених п.4.1.2. цих Правил, повідомляються про перемогу шляхом надсилання SMS-повідомлень на номери, які були вказані Учасниками Акції при реєстрації на сайті, вказаному в п. 3.1. цих Правил.

5.3. Переможцем Акції вважається Учасник Акції, який набув право на отримання одного з Подарунків та/або Заохочень Акції, згідно пунктів 5.1., 5.2. цих Правил, з унікальним номером мобільного телефону*, вказаним Учасником Акції при реєстрації на офіційному сайті, у випадку, якщо реєстрація Коду здійснювалась Учасником на офіційному сайті, вказаному у п. 3.1. цих Правил.

*Унікальний номер мобільного телефону – послідовність цифр, що присвоєна компанією-оператором зв’язку користувачу або абоненту телефонної мережі мобільного зв’язку з метою унікальної ідентифікації такого користувача

5.4. На Учасників Акції покладається відповідальність за забезпечення доступності їх мобільних номерів для вхідних дзвінків та вхідних SMS-повідомлень протягом всього дня проведення розіграшу, та протягом 10 (десяти) робочих днів після нього. Якщо Оператор гарячої лінії/Виконавець Акції не зможе протягом 10-ти робочих днів зв’язатися з Учасником Акції, якого було визначено як такого, що має право на один з Подарунків Акції, Організатор вирішує долю такого Подарунку на власний розсуд.

5.5. Право на отримання Заохочення чи Подарунку Акції не може бути передано Переможцем Акції третій особі. Учасники Акції, які здобули право на отримання Заохочень Акції, можуть отримати їх виключно особисто.

5.6. Учасники Акції, які здобули право на отримання Подарунку Акції, та надали Організатору/Виконавцю Акції документи, передбачені п. 5.2.5. цих Правил, для отримання належного їм Подарунку повинні:

— підписати документи, необхідні для вручення Подарунку (договори дарування, акти, тощо);

— на вимогу Організатора надати оригінал/скан або (фото)копію Акційного коду (упаковки з Кодом), що став виграшним.

5.7. Отримання Подарунків Акції через представника забороняється.

5.8. Організатор має повне право відмовити в отриманні будь-яких Заохочень та Подарунків Акції у випадку ненадання Учасником Акції повної інформації, надання недостовірної інформації, ненадання чи несвоєчасне надання Учасником Акції Виконавцю/Організатору необхідних документів, передбачених даними Правилами і діючим законодавством України, у випадку недотримання Учасником Акції інших положень цих Правил та діючого законодавства України, а також при підозрі такого Учасника Акції у шахрайських діях (підбір коду, несанкціоноване вторгнення в систему, недотримання Правил Акції, тощо).

6. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ

6.1. Інформування щодо Правил та умов рекламної Акції здійснюється за допомогою розміщення офіційних Правил та умов рекламної Акції на сайті www.hellosuccess.nescafe.ua. протягом строку проведення Акції.

6.2. Додаткова інформація щодо Правил та умов рекламної Акції надається за телефоном гарячої лінії 0-800-50-09-50 протягом усього періоду проведення рекламної Акції (вихідні дзвінки з усіх телефонів в межах України – безкоштовні).

6.3. Правила та умови Акції може бути змінено та/або доповнено Організатором рекламної Акції протягом усього терміну проведення рекламної Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов рекламної Акції можливі у випадку їхнього затвердження Організатором рекламної Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила та умови рекламної Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування, та мають відношення до всіх Учасників Акції, незалежно від дати реєстрації в Акції, чи дати визначення Учасників Акції Переможцями Акції, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил та умов.

7.1. Організатор/Виконавець рекламної Акції та їх уповноважені особи не беруть на себе відповідальність за будь-які суперечки щодо Заохочень Акції. Організатор/Виконавець рекламної Акції та їх уповноважені особи не вступають у будь-які суперечки з приводу визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і визначення прав на отримання відповідних Заохочень або Подарунків. Організатор/Виконавець рекламної Акції та їх уповноважені особи не несуть відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

7.2. Організатор Акції не несе відповідальності за роботу служб поштового зв’язку, в тому числі електронної пошти, за будь-які помилки співробітників кур’єрської та/або співробітників будь-яких інших підприємств/установ/організацій, які забезпечують обмін інформацією між Учасниками Акції та Організатором, чи перерахування Заохочень та/або вручення Подарунків в рамках проведення рекламної Акції, внаслідок яких поштові відправлення Учасників Акції (в тому числі, це стосується електронної пошти) не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені, або внаслідок яких Учасники Акції не отримали відповідні Заохочення або Подарунки Акції.

7.3. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за неможливість отримати Подарунків та/чи Заохочень Акції Учасником Акції згідно з умовами цих Правил, якщо така неможливість виникла не з вини Організатора/Виконавця. Такий Учасник Акції не має права вимагати жодних пільг та компенсацій.

8.1. Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів Учасників Акції, які будуть зібрані за час проведення Акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників Акції. Також, беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції дає згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону, новин та інших інформаційних повідомлень від Організатора Акції у майбутньому.

8.2. Організатор, Виконавець, Технічний партнер не несуть відповідальності за коректну роботу GSM-операторів.

8.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором/Виконавцем Акції.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за достовірність наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.

8.5. Виконавець/Організатор не несе відповідальності за використання Заохочень або Подарунків Акції після їх одержання Учасниками Акції.

8.6. Виконавець/Організатор не вступає у суперечки між Учасниками Акції відносно визначення претендентів на отримання Заохочень та/або Подарунків Акції та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на Заохочення та/або Подарунки Акції.

8.7. Виконавець/Організатор Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, за винятком випадків, вказаних в даних Правилах та чинному законодавстві України.

8.8. Виконавець та Організатор Акції залишають за собою право призупиняти видачу або відмовляти у видачі Заохочень чи Подарунків Акції Учасникам Акції у випадку, якщо такий Учасник Акції порушив положення даних Правил, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.9. Учасники Акції, що здобули право на отримання Заохочення чи Подарунку Акції, не можуть передавати своє право отримати Заохочення чи Подарунок Акції третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

8.10. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якої іншої причини, неконтрольованої Виконавцем, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Акції, Виконавець може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які зареєстровані Акційні коди та/або результати розіграшів.

8.11. У випадку, якщо у споживача, в період проведення Акції виникли питання будь-якого характеру (наприклад , не вдалося зареєструвати той чи інший код) він, обов’язково, повинен звернутися з таким питанням за телефоном гарячої лінії, але виключно в період проведення Акції. Якщо, споживач не звернувся з відповідними питанням в період проведення Акції, Організатор та Виконавець не несуть відповідальність за не вирішення даних скарг, споживач, в такому випадку, позбавляється права на будь-які претензії до Організатора та Виконавця.

8.12. Організатор та Виконавець не несуть відповідальність за подальше використання Подарункового фонду Заохочень та Подарунків Акції після їх одержання та за неможливість скористатись ними з будь-яких причин.

8.13. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за не ознайомлення Учасників з даними Правилами.

Zimmer
Оцените автора
Зарегистрировать код
Добавить комментарий

МоскваСанкт-ПетербургНовосибирскЕкатеринбургКазаньНижний НовгородЧелябинскОмскСамараКраснодарСаратов

Adblock
detector